fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Aula aberta

A EME desexa facilitar, tanto a estudantes preuniversitarios, ás súas propios estudantes así como a cidadáns en xeral, o acceso aberto a aqueles contidos científicos e técnicos incluídos nos seus ensinos oficiais de grao e de máster que, polo seu interese social, cultural ou profesional, poidan fomentar a adquisición de competencias, coñecementos e destrezas por calquera persoa interesada independentemente da súa formación e idade, contribuíndo deste xeito á aprendizaxe científica e tecnolóxica ao longo da vida. Con esta finalidade, proxectou a Aula Aberta á TecnoCiencia que permite o acceso aos contidos de materias pertencentes aos graos que se imparten no noso centro: Grao en Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e o Grao en Enxeñería da Enerxía.

Cun amplo catálogo de experiencias agrupadas en módulos, conforme a áreas de coñecemento converxentes, os alumnos aprenden mediante actividades manipulativas, os fundamentos dos procesos científicos e tecnolóxicos empregados polos enxeñeiros que se forman nas nosas aulas, mostrando ao mesmo tempo a utilidade e o atractivo dunha vida profesional dedicada ao mundo da transferencia tecnolóxica no ámbito das ciencias aplicadas da Terra, materiais e enerxía.

triptico aula aberta

1a
1b

Realízanse unha serie de experiencias prácticas moi visuais para que o alumno aprenda as nocións básicas da combustión. Desde o máis simple (como se produce a reacción, reactivos, produtos, etc.) ata a súa aplicación a sistemas complexos e reais como motores de combustión, plantas de xeración de enerxía, etc. Trabállanse conceptos como enerxía, potencia, turbulencia, cinética química, etc. Todo iso coa participación activa do alumnado.

2a
2b

A topografía é unha das principais técnicas de xestión do territorio. Historicamente fíxose a través de papel, pero na era dixital deu o salto aos computadores e agora pode gozar dos beneficios da realidade aumentada. Ou SARndbox (Augmented Reality Sandbox), tamén coñecido como arenero, permite visualizar en tempo real cores segundo a altura do terreo, así como liñas de nivel e o comportamento que teñen as precipitacións sobre o terreo. Nesta actividade, abarcaranse conceptos relacionados con xeografía, debuxo técnico e tecnoloxías da información e da comunicación. Este módulo, céntrase na presentación da realidade aumentada e a súa diferenciación coa realidade virtual. A continuación, tras a explicación das partes e funcionamento do arenero, os participantes poderán empregalo.

3a
3b

Queres saber como medir a través dos elementos? Gustaríache detectar defectos internos a través da superficie dos obxectos? Neste módulo de termografía infravermella preséntase esta técnica, coa que medimos a distribución de temperaturas superficiais nos obxectos de maneira que podemos detectar anomalías tanto externas como internas grazas á súa pegada térmica. Veremos as capacidades da termografía infravermella de maneira interactiva, mediante o uso supervisado da cámara termográfica e a interpretación en grupo das imaxes, enfocando a diferentes aplicacións de interese dos alumnos, como xeoloxía, transferencia de calor e óptica. Ademais, resolveremos o misterio: quen se quedou coa miña carteira?

4a
4b

A Física é un referente para a comprensión de boa parte da ciencia e da tecnoloxía actual, así como de innumerables fenómenos sociais relacionados. Entre as estratexias para empregar para facer máis atractivo a súa aprendizaxe úsase neste módulo a experimentación directa con materiais e obxectos cotiáns de baixo custo. Boa parte do material presentado é resultado directo do traballo realizado polo alumnado da Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía durante a realización do Proxecto de Física cuadrimestral das materias Física 1 e Física 2, onde se estudan contidos similares en parte aos impartidos en bacharelato e relacionados coa mecánica, electromagnetismo, fluídos, ondas, óptica e termodinámica. Previamente á visita deben elixirse os contidos para tratar. Máis información en: http://www.clickonphysics.es

5a
5b

Os materiais son de gran importancia en todos os ámbitos da vida e o desenvolvemento de novos materiais está intimamente ligado ao progreso e evolución da sociedade. Por iso, é importante coñecer as propiedades que ofrecen os distintos tipos de materiais. Neste módulo preséntanse exemplos dos distintos materiais: cerámicos, metálicos, polímeros e materiais compostos, destacando as propiedades que teñen cada un deles e diferentes curiosidades en canto ao seu uso. Como exemplos destacados presentaranse: xeración dunha escuma mediante polimerización, efecto da memoria da forma en metais e polímeros, o uso do ferro como ferramenta de recuperación de Cu e o comportamento de materiais hidrófugos.

Se tedes interese en visitar a Aula Aberta á TecnoCiencia, de forma totalmente gratuíta, poñervos en contacto connosco en ou nos teléfonos 986 814 077 e 986 812 205.