fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Delegación de Alumnado

Local da Delegación (2º andar) | Email: | Facebook | Instagram


A Delegación de Alumnado de Minas e Enerxía é o órgano de representación dos estudantes da EME. Está integrada exclusivamente por estudantes da Escola e ten como principais funcións:

 1. Actuar como órganos de diálogo coas autoridades académicas no establecemento dunha información adecuada sobre a vida universitaria.
 2. Xestionar os seus recursos.
 3. Promover e coordinar actividades de extensión universitaria.
 4. Elixir aos seus representantes ante calquera autoridade, institución ou organización, naqueles casos para os que non exista regulamento de elección.

Delegación de alumnado


Os cargos da Dirección da Delegación de Alumnado nomeados o día 7 de marzo de 2018 na Reunión de Representes de Alumnos son:

 • Delegado: Santiago Domínguez
 • Subdelegado: Marta Caride
 • Secretario: Jesús Rico
 • Tesoureira: Carmen Filgueira

 

Asímesmo as comisións asesoras establecidas na mesma reunión son as seguintes:

 • Comisión de Infraestruturas: Alejandro Casal
 • Comisión de Ocio e Cultura: Héctor Santorum
 • Comisión de Comunicacións e Redes sociais: María Pazo