fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Comisión de Calidade

Membros


Presidenta

Elena M. Alonso Prieto

Secretario

Guillermo García Lomba

Coordinadores de Titulación

María Araújo Fernández
David Patiño Vilas
Ana Rodríguez Rodríguez
Pedro Arias Sánchez

Coordinadora do Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
Coordinador do Grao en Enxeñaría da Enerxía
Coordinadora do Mestrado en Enxeñaría de Minas
Coordinador do Mestrado en Xeoinformática

Enlace de igualdade

Teresa Rivas Brea

Persoal Docente e Investigador

Elena González Rodríguez

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Mª Carmen Romo Pérez

Alumnado

Carmen Filgueira Sánchez

Representante do estudantado

Representante da UTC

Raquel Gandón Chapela

Outros Grupos de Interese

Diego López González
Luisa Álvarez Zaragoza

Representante da sociedade
Representante do estudantado egresado