fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Procedementos

Procesos Estratéxicos


DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 19/02/2015
DE-02 P1 Seguimento e medición 19/02/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección 19/02/2015

XESTIÓN DA CALIDADE E MELLORA CONTINUA (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns 19/02/2015
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios 19/02/2015

Procesos Clave


XESTIÓN ACADÉMICA (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 08/04/2016
AC-0201 P1 Matrícula 08/04/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos 08/04/2016

DOCENCIA (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 08/04/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 09/07/2013
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 09/07/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza 25/10/2017
DO-0202 P1 Promoción das titulacións 09/07/2013
DO-0203 P1 Orientación ao estudantado 09/07/2013
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 09/07/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 09/07/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 09/07/2013

Procesos Soporte


XESTIÓN DO PERSOAL (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 25/10/2017
PE-02 P1 Xestión do PDI 25/10/2017

XESTIÓN DE COMPRAS E AVALIACIÓN DE PROVEEDORES (CO)

Código Procedemento Aprobación
PA08 Xestión dos servizos 12/11/2008

XESTIÓN DOCUMENTAL (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control de documentos 09/07/2013
XD-02 Control dos rexistros 09/07/2013

XESTIÓN DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALLO (IA)

Código Procedemento Aprobación
PA07 Xestión dos recursos materiais 12/11/2008