fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Resultados de Medición

Informe de Revisión pola Dirección

Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015


Informe Anual de Resultados do Centro

Curso 2013-2014 | Curso 2012-2013 | Curso 2011-2012 | Curso 2010-2011


Taxas Académicas - Curso 2016-2017

TítuloIndicadores ACSUG (%)
RendementoÉxitoAvaliaciónGraduaciónAbandonoEficiencia
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 51,69
52,92
52,13
70,99
64,25
68,40
72,81
82,36
76,21
23,73
29,41
25,00
47,83
38,46
44,44
79,25
81,52
79,89
Grao en Enxeñaría da Enerxía 66,05
71,93
67,89
76,60
78,70
77,29
86,23
91,40
87,85
70,05
78,57
77,53
8,82
11,11
9,62
86,14
90,38
87,35
Mestrado en Enxeñaría de Minas 85,87
93,20
87,70
97,45
98,97
97,85
88,12
94,17
89,63
73,68
77,78
75,00
-
-
-
96,77
98,04
97,14
Mestrado en Xeoinformática 48,75
80,00
57,27
92,86
100,00
95,45
52,50
80,00
60,00
81,82
50,00
76,92
-
-
-
73,68
100,00
80,52

Homes | Mulleres | Total


Resultados das enquisas de satisfacción: