fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

José Manuel Canosa Saa

José Manuel Canosa Saa

Profesor Titular de Universidade

Área de Enxeñaría Química

Departamento de Enxeñaría Química


Grupo de investigación:

Procesos de Separación Avanzada (PROSEPAV)

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Industrial

Despacho
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 213
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Mestrado Universitario en Enxeñaría de Minas
V09M148V01303 | Simulación Aplicada a Procesos Químicos


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: TitoríasBreve CV


Licenciado en CC. Químicas (especialidade de Química Industrial) por a Universidade de Santiago de Compostela no ano 1992.Doutoramento en Química por o Departamento de Enxeñaría Química de a Universidade de Vigo en o ano 2000 en o campo da termodinámica e propiedades de transporte de mesturas liquidas. Profesor Titular de Universidade desde o ano 2002. Traballei en o ámbito investigador desde 1993 cando comecei facendo a miña Tese Doutoral en o campo da Termodinámica e concretamente en o estudo de os procesos de separación e transporte, tanto en a determinación experimental como en o estudo teórico de magnitudes termo-físicas e de equilibrio entre fases de sistemas multicompoentes: Equilibrio liquido – Vapor (ELV) e do Equilibrio líquido – liquido (ELL). Na última década he contribuido no estudio dos Líquidos iónicos. Esta investigación centrouse en a caracterización termo-física de os líquidos iónicos e a utilización destes solventes como agentes extractores en en procesos de extracción líquido – líquido de mesturas de interese industrial. Participei como investigador en 8 proxectos de carácter nacional, 2 accións especiais para a formación de a Rede Temática de Líquidos Iónicos a nivel nacional, 4 proxectos de investigación autonómicos (financiados pola Xunta de Galicia) e 6 proxectos locais de a propia Universidade de Vigo. Son coautor de 52 artigos (con un índice H = 20) publicados en revistas científicas del ámbito da Enxeñaría Química. Teño recoñecidos 3 tramos de investigación ou sexenios. No ámbito de a formación e a docencia, codirixin unha Tese Doutoral con nota de sobresaliente cum laude, e dirixín diversos proxectos fin de grao e máster. Con dous quinquenios de docencia son Titular de Universidade e imparto docencia na Universidade de Vigo desde o ano 1997 primeiro como bolseiro predoutoral e posteriormente como profesor asociado, titular interino e a partir de 2002 como profesor titular de universidade. Na actualidade, desde o 2010, son coordinador do máster oficial “Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos de Péscaa” máster de carácter profesionalizante organizado por a Universidade de Vigo e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (ANFACO –CECOPESCA). Centro tecnolóxico de referencia en o desenvolvemento e investigación de os produtos do mar.