fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Pablo Eguía Oller

Pablo Eguía Oller

Profesor Contratado Doutor

Área de Máquinas e Motores Térmicos

Departamento de Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Liñas de investigación:

  • Simulación dinámica de edificios e as súas instalacións
  • Métodos numéricos aplicados a procesos térmicos e enerxéticos
  • Novos Materiais e Máquinas Térmicas

Grupo de investigación:

Grupo de Tecnoloxía Enerxética (GTE)

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Despacho 129
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 818 772
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría da Enerxía
V09G290V01706 | Xestión da enerxía térmica

Mestrado Universitario en Enxeñaría de Minas
V09M148V01112 | Eficiencia Térmica e Coxeración
V09M148V01306 | Xestión de Recursos Enerxéticos


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: TitoríasBreve CV


Enxeñeiro Industrial pola Universidade de Vigo (especialidade Eléctrica con Intensificación en Automática e Electrónica), Doutor en Enxeñaría Térmica pola Universidade de Vigo. A súa actividade privada centrouse principalmente na de Programador de Sistemas Informáticos de Xestión para empresas do sector naval e no desenvolvemento do Exercicio Libre da Profesión durante preto de 10 anos. Tamén se viñeron realizando os labores de Asesor Técnico en IBR Consulting e a Dirección Técnica de IDi Enerxía, empresa dedicada á Simulación Enerxética de Edificios e as súas Instalacións. Desde 2016 é Profesor Titular de Universidad ainda que impartiu docencia universitaria desde 2006. Os seus intereses de investigación son os métodos numéricos para a modelización dinámica de procesos enerxéticos. É coautor de máis de 50 publicacións (artigos, traballos en congresos, capítulos, libros, documentos científico-técnico restrinxidos) e participante en proxectos de investigación e contratos con empresas. Dirixiu dúas Teses Doutorais e máis de 30 traballos de estudantes (Traballos Fin de Máster/Traballos Fin de Grao/Proxectos Fin de Carreira).