fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Pedro Arias Sánchez

Pedro Arias Sánchez

Profesor Titular de Universidade

Área de Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría

Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente


Grupo de investigación:

Xeotecnoloxías Aplicadas

Información de contacto

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Despacho M127
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 813 645
 

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Mestrado Universitario en Enxeñaría de Minas
V09M148V01109 | Recursos Renovables e non Renovables. Xeomática Avanzada

Mestrado Universitario en Xeoinformática
V09M180V01101 | Enxeñaría cartográfica e Xeodesia
V09M180V01108 | Sensores Xeoespaciais


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría da Enerxía
V09G290V01802 | Obras, replanteos e procesos de construción

Mestrado Universitario en Xeoinformática
V09M180V01110 | Procesamento de datos LiDAR


Curso 2018/2019: TitoríasBreve CV


Doutor en Enxeñaría de Minas pola Universidade de VIGO en 2003. Desde 2007 Profesor Titular na Universidade de Vigo. Está acreditado ao corpo de Catedráticos desde 2012. Impartiu docencia universitaria desde 1997. Os seus intereses de investigación son as técnicas Xeomáticas. É coautor de máis de 120 publicacións (artigos e capítulos de libros), participante en máis de 75 proxectos de investigación e contratos con empresas. É coautor de 16 patentes e modelos de utilidade. Realizou 3 estancias de investigación no estranxeiro. Colaborou na organizado máis de 20 seminarios e congresos. Dirixiu máis de 12 Teses Doutorais e máis de 100 Traballos Fin de Máster, Traballos Fin de Grao e Proxectos Fin de Carreira. Foi Director da E.T.S.E. MINAS da Universidade de Vigo. É membro das comisións técnicas da ISPRS (The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing). É censor de numerosas revistas nacionais e internacionais. É avaliador externo da ANEP, ACSUG e DEVA. Recibiu o Premio CIENCIA E TECNOLOXÍA da Deputación de Pontevedra.