fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Traballo Fin de Grao

O TFG representa, na maioría dos casos, o primeiro contacto formal do alumnado coa realidade profesional na que se vai a integrar ó finalizar os seus estudos e, como actividade formativa que é, pretende que o alumnado realice, de xeito activo, un traballo aplicado e de conxunto, frecuentemente multidisciplinar, no que poñan en práctica as competencias que se lle van a requirir no exercicio profesional. Dende este punto de vista, debe consistir nun traballo individual de suficiente nivel e complexidade onde se engloben algún dos seguintes perfís:


Perfil académico ou investigador

Require do alumnado a integración e aplicación de coñecementos adquiridos ao longo dos seus estudos.

Perfil profesional

Tratase de resolver un problema de enxeñaría mediante a integración dun conxunto de conceptos, desenvolvementos, resolucións, e toma de decisións a partir das cales o alumnado amose a súa capacitación para atopar unha solución viable dende os puntos de vista tecnolóxico, orzamentario e de execución material.

COORDINACIÓN DO TFG - GRAO ERME

María Araújo Fernández

+34 986 811 923

COORDINACIÓN DO TFG - GRAO EE

David Patiño Vilas

+34 986 811 939

Traballo Fin de Grao 2019/2020


Normativa do Traballo de Fin de Grao da UVIGO

Regulamento do Traballo de Fin de Grao na EME

Calendario do Traballo de Fin de Grao na EME

 

OFERTAS TEMÁTICAS DO TFG

Listaxe de ofertas de TFG Curso 2019/2020

 

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFG 2018/2019

(Pulsa no título da convocatoria para consultar o calendario detallado)

Convocatoria Título TFG Solicitude de defensa Defensa Límite Actas
Fin de carreira 19/09/2019 Do 23/09/2019 ao 27/10/2019 03/10/2019 14/11/2019
Febreiro 16/01/2020 Do 20/01/2020 ao 03/02/2020 Do 17/02/2020 ao 18/02/2020 07/02/2020
Xuño 25/05/2020 Do 27/05/2020 ao 11/06/2020 Do 25/06/2020 19/06/2020
Xullo 29/06/2020 Do 01/07/2020 ao 13/07/2020 Do 22/07/2020 ao 24/07/2020 17/07/2020

 

TFG DEFENDIDOS

Listaxe de TFG defendidos nos cursos 2013/2014 ata 2016/2017