fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Divulgación

Un dos nosos obxectivos é espertar a curiosidade e involucrar á cidadanía a través de actividades de divulgación e difusión baseadas en contidos documentados polo profesorado da EME cunha linguaxe rigoroso pero próximo.

Para facer accesible o coñecemento científico á sociedade en xeral e aos alumnos de Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional en particular, a Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía ofrece un conxunto de actividades cuns contidos asociados á enerxía, os materiais e o medio ambiente, temas todos eles relacionados de forma directa cos graos que se imparten no noso centro: O Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e o Grao en Enxeñaría da Enerxía.

José Santiago Pozo-Antonio

Coordinador de difusión

+34 986 814 077 (Despacho)
+34 986 130 211 (Laboratorio 1.03 del MTI)

(martes e xoves: 10:00-13:00 no despacho 3 de Dirección)

Actividades organizadas pola EME


enfocarme 2019
aula
restauracion 2
escavarme 2020
eme minerales
charlas
muller inter
PACUXA
coleccion minerais
enerxizarme 2020
curtas 2020

Actividades nas que colabora a EME


orientacion
Cartel 2019
Club deportivo
foro tec