fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Imaxe corporativa

A Universidade de Vigo, conta cunha Área de Imaxe que ten como propósito asesorar á comunidade universitaria para o correcto uso dos símbolos gráficos que representan a institución.

A Imaxe Corporativa pretende definir as liñas visuais que marquen a nova imaxe da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía establecendo unhas recomendacións co obxectivo de dotar de coherencia a comunicación da institución.

A Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía conta cun logotipo e un símbolo, que a identifican.


Elementos gráficos


O logotipo consta do nome da escola, en tipografía “New Baskerville” e coa cor correspondente ao campus de Vigo, sobre o logotipo da Universidade.

O símbolo é un elemento gráfico que identifica á escola, pero non substitúe nin acompaña ao logo. Está formado pola contracción “Eme” baseado na tipografía “Campus” e deseñado especificamente para este centro.

O símbolo e logotipo non se deben reescribir en ningunha outra tipografía e cada vez que se usen, deben ser un dos arquivos orixinais.

Descargar Elementos Gráficos (logos e Símbolos)


Tipografías


As tipografías corporativas utilizadas pola Universidade de Vigo son:

  • “New Baskerville”: tipografía principal.
  • “Campus”: deseñada especificamente para a Universidade de Vigo na que cada letra consta dez liñas que representan os tres campus e as sete liñas de actuación do Plan Estratéxico da Universidade.

Para descargar calquera das tipografías hai que poñerse en contacto coa Área de Imaxe da Universidade de Vigo.


Cor


A Universidade de Vigo utiliza un código de cor para representar as diferentes áreas da institución. A Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía emprega o azul correspondente ao campus de Vigo.

  • Pantone 306 c
  • CMYK: 75/0/8/0
  • RGB: 0/148/224

Documentos Básicos


Para facilitar a implantación da nova imaxe, póñense a disposición dos membros da escola unha serie de documentos básicos que facilmente se poden personalizar.

Descargar Documentos Básicos (Cabeceira, Carta, Presentación, Signalética)