fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Normativa e formularios

Normativa


Normativa da EME

Normativa Aprobación
Regulamento de Réxime Interno da EME 29/10/2015
Regulamento de Réxime Interno da Delegación do Estudantado 19/12/2018
Regulamento da Comisión de Normalización Lingüística 13/05/2016
Regulamento do Traballo Fin de Grao 28/02/2018
Regulamento do Traballo Fin de Mestrado 04/03/2016
Regulamento de Prácticas Académicas Externas Extracurriculares 28/10/2016
Normativa de Prácticas de Campo 21/07/2010
Normativa para programas de mobilidade 19/12/2018

Normativa da Universidade de Vigo

Normas xerais

15/06/2016 - Regulamento para realizar o Traballo de Fin de Mestrado
02/04/2013 - Normativa de permanencia na Universidade de Vigo

25/06/2008 - Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos


Formularios