fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Persoal Docente e Investigador

O Persoal Docente e Investigador (PDI) da EME presenta a seguinte estrutura básica:

Persoal Docente e Investigador
Categoría Homes Mulleres Total % TIT AD
% %
CU 8 100,00% 0 0,00% 8 10,53% Dr. TC
PTU 22 68,75% 10 31,25% 32 42,11% Dr. TC
TEU 1 100,00% 0 0,00% 1 1,32% Dr. TC
PCD 5 35,71% 9 64,29% 14 18,42% Dr. TC
PAD 1 100,00% 0 0,00% 1 1,32% Dr. TC
PA 11 78,57% 3 21,43% 14 18,42% - TP
Outros 5 83,33% 1 16,67% 6 7,89% - TC
TOTAL 53   23   76      

O persoal académico dispoñible está formado por docentes e investigadores, coa suficiente experiencia e cualificación para afrontar a docencia proposta e conseguir a adquisición por parte do alumnado das competencias da mesma.