fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Coordinación das Titulacións

O Procedemento de Coordinación Docente da EME configúrase como o instrumento a través do cal se deseña o contido e a execución das distintas accións relativas á coordinación docente dos títulos adscritos ao centro, dado que a coordinación do conxunto de actividades resulta clave para o adecuado aproveitamento do alumnado.

O sistema de coordinación constitúe un elemento fundamental na introdución dos novos obxectivos e metodoloxías e, sobre todo, servirá para profundar nunha mellor e maior conexión entre docentes e entre estes e o Centro.


Responsables da coordinación para o curso 2019-2020 (XE do 30/05/2019)
CoordinaciónResponsableTeléfonoEmail
Grao EE David Patiño Vilas 986 812 203
Grao ERME María Araújo Fernández 986 814 075
Mestrado EM Elena Alonso Prieto 986 813 775
Mestrado XI Pedro Arias Sánchez 986 813 645
1º curso Graos Elena González Rodríguez 986 818 602
2º curso Graos Eduardo Giráldez Pérez 986 818 642
3º e 4º curso Grao EE Pablo Eguía Oller 986 818 772
3º e 4º curso Grao ERME Fernando García Bastante 986 813 794
Prácticas externas graos e Mestrado EM Javier Taboada Castro 986 813 796
1º curso Mestrado EM Teresa Rivas Brea 986 811 922
2º curso Mestrado EM Marta Cabeza Simó 986 812 603
Calidade Mestrado EM María Araújo Fernández 986 814 075
Programa MEET Itziar Goicoechea Castaño 986 813 647
Ángeles Saavedra González 986 814 047
Eduardo Liz Marzán 986 812 127
Difusión José Santiago Pozo Antonio 986 130 211
Calidade Guillermo García Lomba 986 812 128
Igualdade Teresa Rivas Brea 986 811 922
PIUNE Ángeles Saavedra González 986 814 047