fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Descrición do Título

Graduado/a en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos pola Universidade de Vigo

Descrición do Título
Código RUCT 2502243
Rama de coñecemento Enxeñaría e Arquitectura
Centro onde se imparte Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Tipo de ensino Presencial
Nº de prazas de novo ingreso ofertadas 50 prazas (Decreto 222/2011)
Idiomas nos que se imparte o título Galego e Castelán
Profesións reguladas para as que capacita: Enxeñeiro Técnico de Minas (Orde CIN/306/2009)
Nº de créditos ECTS 240 (60 ECTS Formación básica / 108 ECTS Obrigatorios / 60 ECTS Optativos / 12 ECTS Traballo Fin de Grao)
Réxime de estudo Matrícula a tempo completo e a tempo parcial
Número mínimo de ECTS de matrícula Estudante a tempo completo:
  • Primeiro curso: mínimo 48 e máximo 60 ECTS
  • Demáis cursos: mínimo 6 e máximo 60 ECTS
Estudante a tempo parcial:
  • Primeiro curso: mínimo 24 e máximo 47 ECTS
  • Demáis cursos: mínimo 6 e máximo 47 ECTS
Normas de permanencia UVIGO 02/04/2013 (Aplicación curso 2016-2017)
Expedición do Suplemento Europeo ao Título Requisitos: RD 22/2015 (BOE 07/02/2015)
Coordinador do título María Araújo Fernández
Data de autorización para a súa implantación Decreto 150/2010, de 16/09/2010 (DOG 23/09/2010)
Data de publicación do Plan de Estudos Resolución de 12/12/2012 (BOE 01/11/2013)
Data de modificación do Plan de Estudos Resolución de 15/12/2015 (BOE 18/01/2016)
Data da derradeira acreditación Informe da ACSUG do 24/05/2016 (Consello de Universidades 20/07/2016)
Memoria vixente do título Memoria do título