fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Comisión Académica

Composición


Presidenta

Elena Alonso Prieto

Secretaria

María Araújo Fernández

Representante da Comisión de Calidade do centro

Teresa Rivas Brea

Vogais

Marta Cabeza Simó
Enrique Granada Álvarez

Javier Taboada Castro

Lino José Vázquez Álvarez