fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Planificación Académica MUEM

PLAN DE ESTUDOS
COORDINACIÓN
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL
PLANIFICACIÓN ACADÉMICA

BAREMO EMPREGADO NO PROCESO DE ADMISIÓN
CALENDARIO DE PREINSCRICIÓN
LISTAXES DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS
SEGURO ESCOLAR
ASESORAMENTO E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
SERVIZO DE APOIO AO EMPREGO
CURSOS PARA ALUMNADO
ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E DE VOLUNTARIADO


+info: Memoria do Mestrado en EM


O Sistema de Garantía de Calidade da EME incorpora unha serie de procedementos cos que garántese a calidade de todas as titulacións das que son responsables. Pare elo, revísanse os programas formativos dos títulos adscritos ao centro mediante os Informes Anuais de Seguimento e propoñense melloras baseadas nas necesidades e expectativas do seus grupos de interese mediante os Plans Anuais de Mellora.


Esta titulación impártese na EME baixo un Sistema de Garantía de Calidade certificado