fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Mobilidade internacional

Programas de Mobilidade internacional
Programa Convocatoria Prazo de solicitude Solicitude
Prazo Comezo Fin
Erasmus+ estudos RR 21/12/2021 1º prazo 22/12/2021 21/01/2022 Sede electrónica
Erasmus+ prácticas RR 27/05/2022 1º prazo 28/05/2022 28/06/2022 Secretaría virtual
ISEP RR 13/12/2021 único 14/12/2021 10/01/2022 Secretaría virtual
GE4 RR 14/12/2021 2º prazo 01/06/2022 30/06/2022 Secretaría virtual
Bolsas de intercambio UVIGO RR 25/03/2022 único 26/03/2022 20/04/2022 Secretaría virtual
Libre mobilidade Normativa único 01/01/2022 31/12/2022 Secretaría virtual

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Erasmus+ estudos


O programa Erasmus+ estudos facilita cursar un período de estudos (un semestre ou curso completo) noutra universidade europea coa que exista o convenio correspondente, con total recoñecemento académico dos estudos realizados.

Antes de comezar a estadía, débese cumprimentar o contrato de estudos ou learning agreement. Este documento, que debe ser aprobado e asinado polas persoas coordinadoras de mobilidade do centro propio e de destino, establece as materias cursadas na universidade de destino que serán recoñecidas localmente.


Erasmus+ prácticas


O programa Erasmus+ prácticas oferta un mínimo de 65 prazas para realizar un período de prácticas (entre 2 e 12 meses) en empresas, centros de ensino superior, centros de investigación e outras organizacións doutro país europeo.


ISEP


O programa ISEP permite que o estudantado de últimos cursos de grao (3º e 4º) ou de posgrao da Universidade de Vigo realice nunha universidade estadounidense un curso completo (agosto-maio) ou un semestre (agosto-decembro/xaneiro ou xaneiro-maio/xuño) elixindo entre máis de 150 universidades e unha ampla gama de programas de estudos.


GE4


A Oficina de Relacións Intemacionais (en diante ORI) da Universidade de Vigo participa no programa de intercambio co GE4 para as escolas de enxeñaría, dentro do acordo existente entre ambas as institucións. O GE4 é unha asociación que ten como obxectivo promover os intercambios de excelencia de estudantes e docentes no ámbito da enxeñaría.

Os intercambios efectúanse en réxime de reciprocidade coas distintas universidades que forman a rede GE4. Nesta convocatoria ofértanse 3 prazas cuadrimestrais para o primeiro cuadrimestre do curso 2019/2020. A Universidade de Vigo recibirá ao mesmo tempo un grupo de estudantes das universidades do GE4 que cursarán parte dos seus estudos nos centros da Universidade de Vigo.


Bolsas de intercambio UVIGO


A Universidade de Vigo, dentro do seu programa de mobilidade internacional, financia mediante bolsas de intercambio propias, estadías de estudo (un semestre ou curso completo) en diversas universidades de todo o mundo en función dos distintos convenios establecidos.


Libre mobilidade


A Universidade de Vigo permite a realización de mobilidade internacional por iniciativa propia do estudantado, fóra dos programas oficiais de intercambio. Nestos casos, realizase unha estadía académica temporal noutra universidade estranxeira cursando un programa formativo compatible co da titulación da UVigo, sen a concesión dunha praza de mobilidade dun programa oficial de intercambio.

O programa formativo que se desenvolverá na universidade de destino ten que ser aprobado previamente pola persoa coordinadora de mobilidade do centro. No caso do estudantado de grao é necesario ter superados polo menos 60 ECTs antes de realizar a estadía.

Proposta de estudos
Certificado de estadía