fbpx
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Orientación ao emprego

Actualmente a Universidade de Vigo conta cunha Oficina de Orientación ao Emprego (OFOE) dotada de persoal técnico que traballa para proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no ámbito da orientación profesional para o emprego e ao mesmo tempo fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e o exercicio profesional dos/as universitarios/as.

OFOE-CAMPUS DE VIGO
Fundación Universidade de Vigo
Edificio do CACTI
Campus de Vigo, As Lagoas, Marcosende
36310 – Vigo
902 366 994
986 814 040


Información sobre emprego na UVigo TV